Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja sekä johdon työnohjaaja- ja coach (Master- CSLE®) sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen Valviran laillistama sosionomi (YAMK). Tarjoan palveluita työnohjauksen, johdon coachingin, esimies- ja työyhteisövalmennuksien sekä lyhytterapian muodossa organisaatioille.

Suorittamani koulutukset ovat Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) koulutussuositusten mukaisia. Lisäksi johdon työnohjaaja- ja coach-tutkinto noudattaa Johdon työnohjaajat ry:n alan koulutussuosituksia, sekä täyttää johdon työnohjaajalta/coachilta ja kriisien sovittelijalta vaadittavat laatukriteerit CSLE®-nimikkeen käyttöön. Lyhytterapia on keskittynyt ratkaisukeskeiseen teoriapohjaan ja koulutukseen on sisältynyt psykologian lisäopinnot.

Olen työskennellyt vuosien saatossa sosiaali- ja terveysalalla muun muassa ammatillisen kuntoutuksen, mielenterveys- ja päihde, sekä lastensuojelun osa-alueilla. Työkokemusta on kertynyt niin ruohonjuuritason, kuin esimies- ja kehittämistyön saralta. Työnohjauksia ja valmennuksia olen toteuttanut laajasti pääasiassa sote-alan eri osaajien kanssa, sekä koulutus, opetus, työ- ja uravalmennussalan ammattilaisten parissa.

Organisaatiopalveluiden tuottajaksi minua on ohjannut halu olla tukemassa organisaatioita saavuttamaan yhä laadukkaampaa työntekoa. Työyhteisöjen tukipalveluihin panostamalla lisätään laadukasta työntekoa, ammatillista kasvua ja tuetaan kokonaisvaltaista työntekijöiden hyvinvointia. Minulle tärkeitä arvoja ovat toisten kunnioitus, vastuullisuus ja eettisyys omassa työskentelyssä.

TMI Toni Karilainen

044 977 1991

tonikarilainen@outlook.com